Produktutveckling

MAKE a product

VÅRA HÅLLBARHETSTJÄNSTER

Make Studios erbjuder ett pålitligt partnerskap för aktörer inom textil, konfektion, och skönhetsbranschen. Där vår roll är att hjälpa dig att förverkliga dina kreativa idéer, starta upp eller driva ditt varumärke effektivt och lönsamt.

Med fokus på design, produktion och branding erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att förverkliga dina visioner och skapa ett starkt varumärke. Från idé och design till lansering av färdig produkt.
Oavsett om du behöver rådgivning, projektledning eller en heltäckande lösning för arbetsuppgifter och dess utförande, finns vi här för att stödja dig.Vår expertis ger dig en komplett produktutvecklingsupplevelse under ett tak.

Design

Vi omsätter dina design- och produktutvecklingsidéer till verklighet och implementerar rutiner för kontinuerlig utveckling. Våra tjänster inkluderar design, trendanalys, mood boards, strategisk kollektionsplanering, kompletta tech packs, måttlistor och 3D-skisser mm.

Produktion

Vi underlättar hanteringen av pågående produktioner och implementerar rutiner för att säkerställa ledtider, marginaler och kvalitet. Från sourcing av fabrik, prisförhandling och tech packs, till provhantering och kvalitetskontroll mm.

Branding

Vi stödjer dig i att bygga varumärke kring dina produkter  samt hjälper dig att strukturera och hantera PR- och marknadsaktiviteter genom strategisk kampanjplanering för olika plattformar, sociala medie-hantering, fotografering, grafisk design, copy writing mm.

Vill du bolla din idé med oss?

Copyright © 2022. Make it work studios AB, All rights reserved.